مقاله انگلیسی درمورد اثر روغن درخت چای بر روی شپش Activity of tea tree oil and nerolidol alone or in combination against Pediculus capitis (head lice) and its eggs

درمان شپش

Activity of tea tree oil and nerolidol alone or in combination against Pediculus capitis (head lice) and its eggs Emanuela Di Campli & Soraya Di Bartolomeo & Patricia Delli Pizzi & Mara Di Giulio & Rossella Grande & Antonia Nostro & Luigina Cellini Received: 19 March 2012 /Accepted: 10 July 2012 /Published online: 31 July 2012 # The Author(s) 2012. This article is published with open access at Springerlink.com Abstract Head lice infestation is an

معرفی پک پرومین سریتا

شامپو پرومین سریتا

محصولات پرومین سریتا از محصولات تخصصی این برند می باشد که ترکیب آن به صورت کاملا تخصصی جهت رفع ریزش مو آندروژنیک (هورمونی( فرموله شده است .اسم پرومین از دو ماده موثره اصلی موجود در این محصولات یعنی پرو=پروکپیل و مین=ماینوکسیدیل )مشتقات ماینوکسیدیل( الهام گرفته شده بود، در فرمولاسیون جدید، ماینوکسیدیل با یکی از مشتقاتش به نام آمینکسیل جایگزین شد که دارای اثرکردهای منحصر بفرد در کنترل ریزش مو می باشد.  پکیج ضد ریزش موی

شناخت ساختمان مو

ساختمان مو

برای همه انسان ها داشتن مو مؤید جوانی و سلامتی بوده و در طرز تلقی مثبت فرد از شخصیت خودش اهمیت انکارناپذیری دارد. مو از جمله عواملی است که در روابط اجتماعی افراد بسیار مؤثر است تا جایی که موجب قضاوت و پیش داوری هایی نسبت به دیگران شده و به همین دلیل پاکیزگی و خوش حالت بودن مو دارای اهمیت زیادی برای انسان می باشد. چرخه رشد مو موهای  بدن    انسان  دارای دوره های

شناخت سلول، سیتوپلاسم، غشای سیتوپلاسمایی، ریبوزوم، سانتریول، شبکه آندوپلاسمی خشن

شناخت سلول، سیتوپلاسم، غشای سیتوپلاسمایی، ریبوزوم، سانتریول، شبکه آندوپلاسمی خشن

سلول ü کوچکترین واحد حیاتی پیکره هر موجود زنده را سلول می گوییم. می توان گفت چنانچه بدن موجودات را به یک ساختمان تشبیه کنیم سلول ها به تعبیری آجرهای تشکیل دهنده ی بنا هستند . هر سلول از اجزای مختلفی تشکیل شده است که به طور عمده سیتو پلاسم، غشای سیتوپلاسمی و هسته هستند. سلول ها به طور کلی دو نوعند  حاوی هسته: یوکاریوت بدون هسته: پروکاریوت سیتوپلاسم چیست؟ سیتوپلاسم مایع غلیظی است که