نحوه استفاده از فوم شستشوی صورت ژنوبایوتیک

فوم شستشوی صورت ژنوبایوتیک

پاکسازی ملایم پوست از چربی، آلودگی، سلول­های مرده و مواد آرایشی ایجاد تعادل در ترشح چربی و رفع براقیت پوست پوست را تمیز کرده و با رفع چربی پوست از یک طرف پیشگیری از بروز جوش می کند از طرف دیگر منافذ را باز می کند. دارای ساختاری ملایم به منظور شستشوی روزانه صورت

مقاله انگلیسی درمورد اثر روغن درخت چای بر روی شپش Activity of tea tree oil and nerolidol alone or in combination against Pediculus capitis (head lice) and its eggs

درمان شپش

Activity of tea tree oil and nerolidol alone or in combination against Pediculus capitis (head lice) and its eggs Emanuela Di Campli & Soraya Di Bartolomeo & Patricia Delli Pizzi & Mara Di Giulio & Rossella Grande & Antonia Nostro & Luigina Cellini Received: 19 March 2012 /Accepted: 10 July 2012 /Published online: 31 July 2012 # The Author(s) 2012. This article is published with open access at Springerlink.com Abstract Head lice infestation is an