علت ریزش ابرو در افراد

 ابروها از ریزش موی آلوپسی در امان نیستند یک بیماری خود ایمنی است و یک علت ریزش ابرو محسوب میشود. این بیماری، سیستم ایمنی بدن (alopecia areata)  آلوپسیا آره اتا به اشتباه بخشی از بدن را دشمن میشناسد و به آن حمله میکند؛ در نتیجه رشد فولیکولهای مو، کُُند یا متوقف میشود .این بیماری در سه  شکل ظهور میکند:  _طاسی منطقهای  _ریزش تمامی موها  زخم شدن پوست سر در کنار کچلی و ریزش ابرو  کمبود

شناخت پوست

برای اینکه موثر ترین برنامه مراقبت از پوست و درست ترین مشاوره را بدهیم نیاز است که آشنایی کامل با انواع پوست داشته باشیم و نشانه ها و علائم هر یک را بشناسیم. چه عواملی نوع پوست را مشخص میکند؟ ۱(ژنتیک:هر کسی نوع پوست را از پدر و مادرش به ارث میبرد پس مهمترین عامل تعیین کننده نوع پوست ژن است. ۲(آب و هوا:میزان خشکی،رطوبت،آلودگی،تابش آفتاب منطقه جغرافیایی شهر یا کشور هر کسی در تأیین