مقاله انگلیسی درمورد اثر روغن درخت چای بر روی شپش Activity of tea tree oil and nerolidol alone or in combination against Pediculus capitis (head lice) and its eggs

درمان شپش

Activity of tea tree oil and nerolidol alone or in combination against Pediculus capitis (head lice) and its eggs Emanuela Di Campli & Soraya Di Bartolomeo & Patricia Delli Pizzi & Mara Di Giulio & Rossella Grande & Antonia Nostro & Luigina Cellini Received: 19 March 2012 /Accepted: 10 July 2012 /Published online: 31 July 2012 # The Author(s) 2012. This article is published with open access at Springerlink.com Abstract Head lice infestation is an

معرفی پک پرومین سریتا

شامپو پرومین سریتا

محصولات پرومین سریتا از محصولات تخصصی این برند می باشد که ترکیب آن به صورت کاملا تخصصی جهت رفع ریزش مو آندروژنیک (هورمونی( فرموله شده است .اسم پرومین از دو ماده موثره اصلی موجود در این محصولات یعنی پرو=پروکپیل و مین=ماینوکسیدیل )مشتقات ماینوکسیدیل( الهام گرفته شده بود، در فرمولاسیون جدید، ماینوکسیدیل با یکی از مشتقاتش به نام آمینکسیل جایگزین شد که دارای اثرکردهای منحصر بفرد در کنترل ریزش مو می باشد.  پکیج ضد ریزش موی