ضدشوره مناسب موهای چرب سریتا

تومان۴۸,۵۰۰

حاوی ترکیباتی پروبیوتیکی به منظور تنظیم PH  و احیای پوست سر

تنظیم چربی پوست سر و رفع خارش

پاکسازی پوست سر از پوسته ها و ورقه های چرب

مهار قارچ عامل شوره و رفع التهاب

خرید کنید اطلاعات بیشتر