مصاحبه معاونت فروش و بازاریابی شرکت پارس آزمای طب در رابطه با پسوریازیس

همایش پسوریازیس پارس آزمای طب

مصاحبه معاونت فروش و بازاریابی شرکت پارس آزمای طب (جناب آقای مهندس کافی) در رابطه با پسوریازیس را خدمت تون تقدیم می کنیم این مصاحبه در حاشیه همایش حمایت از بیماران پسوریازیس انجام گردیده است و همانطور که مستحضر هستید سریتا تنها حامی بیماران پسوریازیس در ایران می باشد. به امید سلامت و بهروزی هموطنان گرامی